Tovar podľa značky

Ohrievače, klimatizácie

Úvod Malé spotrebičeOhrievače, klimatizácie

Ohrievače rozďelujeme na elektrické a eletrické olejové. Elekrické s prirodzenoým prúdením, vzduchu a núteným obehom spravidla pomocou ventilátora. Elektrické ohrievače od maličkých s momentálnym a smerovaným pôsobením tepla až po konvertory, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú iné zdroje tepla. Osobitnou kategóriou elektrických ohrievačovolejové radiátory, alebo olejové ohrievače ktoré na akumuláciu tepola využívajú médium olej. Ten sa nahreje vplvom pôsobenia elektrického ohrevu a nakumulované teplo potom žiari do priestoru miestnosti.

Ohrievače

Ohrievače

15 produktov
Elektrické deky

Elektrické deky

5 produktov
Klimatizácie

Klimatizácie

2 produkty